klimatyzacja Wentylacja


  klimatyzacja

  Share

  Admin
  Admin

  Liczba postów : 59
  Join date : 11/03/2012

  klimatyzacja

  Pisanie  Admin on Nie Mar 11, 2012 7:45 pm

  Najczęściej spotykamy się z instalacjami klimatyzacyjnymi w biurach, samochodach i domach, zwanych klimatyzacją komfortu. Istnieje jednak inny, ważny rodzaj systemów chłodniczych, bez do zastosowania urządzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczeń technicznych. Bardzo szybki wzrost mocy pobieranej przez serwery oraz rosnące wymogi co do niezawodności pracy elementów informatycznych potwierdzają konieczność stosowania klimatyzacji precyzyjnej. Klimatyzacja precyzyjna w odróżnieniu od klimatyzacji komfortu to urządzenia stworzone do utrzymania odpowiedniego klimatu w pomieszczeniach serwerów, banków danych, rozdzielnic, UPSów i innych pomieszczeń, gdzie ciepło generowane jest przez specjalistyczny sprzęt informatyczny. których wiele współczesnych przedsiębiorstw lub instytucji nie mogłoby funkcjonować. Nowoczesne systemy informatyczne i telekomunikacyjne wymuszają gwałtowną zmianę podejścia.Szafy klimatyzacji precyzyjnej Datatech produkowane przez koncern Swegon zostały tak zaprojektowane, aby osiągać maksymalnie stabilne oraz optymalne parametry pracy w wielu różnych zastosowaniach. Gwarantują one bezpieczną pracę centrów danych, serwerowni i wszelkiego rodzaju innych pomieszczeń technologicznych, które wymagają usuwania dużych ilości ciepła jawnego oraz wymagają precyzyjnego utrzymania wymaganych wartości temperatur i wilgotności.

  Szafy klimatyzacji precyzyjnejto:
  Wydajność chłodnicza jednostkowego urządzenia do 220 kW
  Wysokie współczynniki efektywności energetycznej
  Systemy free-coolingu
  Ponad 1000 różnych konfiguracji - wersje z bezpośrednim odparowaniem, wodne i dwusystemowe
  Różne kierunki nawiewu powietrza
  Specjalistyczne moduły chłodzące przeznaczone do serwerowni o dużej gęstości mocy klimatyzacja
  Komunikacja z BMS
  klimatyzacjaonstrukcja szafy oparta jest na 50 mm anodowanym profilu aluminiowym. Wnętrze w całości wykonane jest z blachy nierdzewnej, strona zewnętrzna z blachy powlekanej białej. Zastosowana izolacja zapewnia dobrą ochronę termiczną oraz akustyczną urządzenia. Szafa wyposażona jest w wizjery i oświetlenie LED pozwalające na kontrolę elementów szafy bez przerywania jej pracy (stan filtrów, praca wentylatorów). Dzięki swej konstrukcji, komponentom i użytym higienicznym materiałom uszczelniającym, szafa zapewnia najwyższy standard higieniczny obrabianego powietrza. Szafa występuje w dwóch wersjach:
  MCH: wysokosprawny odzysk ciepła za pomocą cieczy pośredniczącej współpracujący z nagrzewnicą wodną, układ chłodniczy tylko w trybie chłodzenia
  MPC: nagrzewnica wodna oraz odwracalny układ chłodniczy (możliwość grzania i chłodzenia)
  Szafy SKH mają budowę modułową, uzależnioną od swojego typu:
  W module „A” znajduje się wentylator nawiewny wraz z filtrem wtórnym klasy F9 oraz sekcja wywiewna z filtrem klasy F7.

  Moduł B przeznaczony jest do zabudowy elektrodowego nawilżacza parowego z lancą parową.

  Moduł „C” parownik oraz skraplacz układu chłodniczego, instalację układu chłodniczego (sprężarki z armaturą odgrodzone od powietrza wentylacyjnego przegrodą; w zależności od typu centrali układ odwracalny - MPC, bądź tylko chłodzący - MCH) i sekcję automatyki (również wygrodzona z obiegu powietrza)

  W module „D” umiejscowione są filtry wstępne nawiewu F7 oraz wentylator wyciągowy.

  Moduł „E” (tylko w wersji MCH) zawiera kompletną instalację odzysku ciepła z cieczą pośredniczącą (glikol propylenowy)
  Szafa i automatyka przewidziane są do przechowywania i pracy
  w pomieszczeniach o temperaturze powyżej +5 oC.
  Szafa wyposażona jest w przepustnice powietrza umiejscowione po stronie czerpni i wyrzutni. Istnieje możliwość wykonania szafy jako lustrzane odbicie.

  Admin
  Admin

  Liczba postów : 59
  Join date : 11/03/2012

  Re: klimatyzacja

  Pisanie  Admin on Nie Mar 11, 2012 7:47 pm


  a) wentylacja z podwójna filtracją
  Wentylatory z napędem bezpośrednim, sterowane falownikami, umożliwiające utrzymanie stałego wydatku niezależnie od zmiany oporów na filtrach

  b) odzysk ciepła za pomocą cieczy pośredniczącej (wersja MCH)
  Specjalna budowa wymienników zapewnia otrzymanie wysokich sprawności (65-70%) przy zapewnieniu oddzielenia powietrza wyciąganego od nawiewanego przy bardzo niskim zużyciu energii (moc potrzebna do pracy pompy obiegowej max 0,3 kW); odzysk za pomocą odwracalnego układ chłodniczego (wersja MPC)

  c) chłodzenie
  Układ chłodniczy pracuje na czynniku chłodniczym R417a. Sprężarki i armatura chłodnicza są całkowicie wygrodzone z obiegu powietrza i pozwalają na serwis układu chłodniczego bez przerywania pracy centrali.

  d) nawilżanie
  Szafa wyposażona jest w elektrodową wytwornicę pary.

  4. Działanie układu automatyki:

  Szafy zawierają kompletny układ automatyki sterującej jej podzespołami:
  Glikolowym odzyskiem ciepła (sterowanie odszranianiem i wydajnością przez płynną regulację zaworu „by-passu”),
  Układem chłodniczym.
  Nagrzewnicą wodną (dostawa i sterowanie zaworem trójdrogowym, instalacja przeciwzamrożeniowa, styk bezpotencjałowy dla pompy czynnika) bądź elektryczna (sterowanie, zasilanie i zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe)
  Filtrami wstępnymi i wtórnymi (sygnalizacja zabrudzenia filtrów przez presostat)
  Układe nawilżania z wytwornicą pary (sterowanie i zasilanie wytwornicy pary)
  Nawilżacz standardowo przygotowany do pracy z wodą o parametrach:
  - przewodność 300-1000 μS
  - twardość 50-500 ppm
  - pH- 7,3-8
  - krzemionka 0
  - ciśnienie 1-8 bar
  Wentylatorami (wentylatory z napędem bezpośrednim sterowane za pomocą falownika, układ sterowania zapewnia utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od zmiany oporów centrali)
  Przepustnicami po stronie czerpni i wyrzutni. Sterowanie układu odbywa się na podstawie czujnika temperatury i wilgotności w kanale wyciągowym z pomieszczenia. Dodatkowo brane pod uwagę są odczyty z czujników na nawiewie (ograniczenie parametrów nawiewu)
  i powietrza zewnętrznego (tryby pracy). Układ na tej podstawie generuje sygnały regulacyjne dla poszczególnych podzespołów. W zakresie dostawy firmy Klimor są wszystkie czujniki i okablowanie w obrębie szafy. Do każdej szafy standardowo przewidziana jest 1 kaseta sterująca (IP 20) umieszczona poza salą operacyjną. Kaseta umożliwia włączenie układu oraz nastawę temperatury powietrza oraz wydajności pracy wentylatorów. Szafa współpracuje z systemami p.poż. Przewidziano styk umożliwiający podłączenie sygnału powodującego zatrzymanie pracy urządzenia i zamknięcia przepustnic.
  Opcje niestandardowe:
  Sygnalizacja stanu filtrów absolutnych.
  Sterowanie i zasilanie nagrzewnic i nawilżaczy strefowych.
  Sterowanie przepustnicami systemu VAV.
  Dostawa pomp do nagrzewnic i chłodnic wodnych.
  Możliwość współpracy z BMS.
  Kontrola pracy poprzez internet lub modem gsm.
  Nawilżacze oporowe do pracy z wodą zdemineralizowaną.
  Inne, po dokładnym wyspecyfikowaniu potrzeb.

  Admin
  Admin

  Liczba postów : 59
  Join date : 11/03/2012

  Re: klimatyzacja

  Pisanie  Admin on Nie Mar 11, 2012 7:50 pm

  Zanieczyszczeń chemicznych pochodzących z gazów anestezyjnych nie można odfiltrować, lecz jedynie rozcieńczyć w dużej ilości świeżego powietrza. Niezależnie od postępującego zabrudzenia filtrów, stałość przepływu powietrza jest kontrolowana przez mikroprocesor poprzez inwerter na wentylatorze nawiewającym powietrze.
  Wymagany przepływ powietrza jest wybierany bezpośrednio przez operatora, może mieścić się w zakresie od minimum do maksimum zgodnie z rozmiarem i modelem klimatyzatora. W przypadku, gdy jedno urządzenie ma dostarczać powietrze do więcej niż jednego pojedynczego pomieszczenia, konieczne staje się zachowanie stałego ciśnienia w systemie kanałów przepływu powietrza (akcesorium). W celu dokonywania takiego rodzaju regulacji Tecnair LV instaluje ciśnieniowy wyłącznik różnicowy na kołnierzu dolotowym klimatyzatora. Wyłącznik ciśnieniowy dokonuje pomiaru ciśnienia wewnątrz kanału dolotowego i przekazuje tę wartość do mikroprocesora, który porównuje ją z nastawą i koryguje prędkość obrotową wentylatora poprzez inwerter, co z kolei powoduje zmianę przepływu powietrza.

  Podwójny wentylator
  Opcjonalnie, urządzenie może zostać wyposażone w podwójny wentylator nawiewny i podwójny wentylator wywiewny. Takie rozwiązanie zapewnia poziom bezpieczeństwa i funkcjonowania w przypadku awarii jednego z wentylatorów. Obydwa wentylatory doprowadzają powietrze do napędzanej silnikiem przepustnicy w celu uniknięcia potencjalnej recyrkulacji na wypadek działania wyłącznie jednego wentylatora. Wentylatory są kontrolowane przez mikroprocesor za pośrednictwem inwertera w oparciu o informacje pochodzące z systemu pomiaru przepływu powietrza wewnątrz urządzenia.

  Filtracja powietrza
  Zgodnie z obowiązującymi normami, obróbka powietrza polega na wstępnym filtrowaniu powietrza zewnętrznego dopływającego do urządzenia (skuteczność F6) oraz filtrowaniu końcowym (skuteczność F9) powietrza za wentylatorem na wylocie kanału wydmuchowego. Dodatkowo, urządzenie jest wyposażone w filtr F5 na wlocie kanału powrotu powietrza przed wentylatorem dolotowym, zapewniającym czystość urządzenia.

  Dynamiczna kontrola nadciśnienia i podciśnienia
  Ma ona na celu uniknięcie przedostania się lub wydostania się zanieczyszczeń bakteryjnych z sali operacyjnej. Kluczową i wyjątkową cechą klimatyzatorów typu H jest automatyczna regulacja w dwóch różnych zakresach roboczych, czyli nadciśnieniu i podciśnieniu w sali operacyjnej w stosunku do otoczenia, z tolerancją ±2 Pa. Różnicowy wyłącznik ciśnienia zainstalowany pomiędzy pomieszczeniem klimatyzowanym a otoczeniem oraz inwerter na wentylatorze wywiewnym pozwala na kontrolowanie przez mikroprocesor:
  ● nadciśnienia, poprzez zmniejszanie ciągu zasysanego powietrza w porównaniu z powietrzem wdmuchiwanym, które zachowuje stały ciąg. Zapobiega to przedostawaniu się patogenów i substancji toksycznych z otoczenia;
  ● podciśnienia, poprzez zwiększenie ciągu wydmuchiwanego powietrza w porównaniu z powietrzem dopływającym. W ten sposób unikamy emitowania substancji toksycznych i patogenów do otoczenia.

  Zintegrowana regulacja temperatury i wilgotności
  Producent wyposażył urządzenie we wszystkie elementy niezbędne do kontrolowania chłodzenia, ogrzewania, nawilżania i odwilżania, odpowiednio dostosowane do obróbki świeżego powietrza bądź częściowej recyrkulacji powietrza. W szczególności są to:
  ● nagrzewnica wodna z regulacyjnym zaworem trójdrożnym, lub nagrzewnica elektryczna;
  ● chłodnica wodna z zaworem regulowanym,, lub chłodnica odparowania bezpośredniego z obiegiem chłodniczym,;
  ● niezależny modulowany nawilżacz z zanurzonymi elektrodami, bądź modulowany system dystrybucji dla sieci parowej.

  Niezawodność pracy
  Klimatyzatory typu H są zaprojektowane zarówno od strony mechanicznej, jak i programowej, pod kątem zapewnienia maksymalnej pewności dobrego funkcjonowania i wyeliminowania wyłączeń podczas operacji chirurgicznej.
  Składają się na to m.in.:
  ● kompletna skrzynka rozdzielcza;
  ● zapasowe zasilanie UPS;
  ● system zapobiegania zamarzaniu.

  Energooszczędność
  System odzysku ciepła został wykonany z dwóch identycznych wężownic wodnych, z których pierwsza jest umieszczona w sekcji powrotu powietrza, a druga w sekcji nawiewu klimatyzacja Warszawa powietrza. Są one podłączone poprzez obwód hydrauliczny wyposażony w pompę i zbiornik nadmiarowy.
  Hydrauliczny system odzysku ciepła, nawet gdy jego skuteczność jest niższa od wymiennika płytowego czy rotacyjnego, stanowi rozwiązanie zapobiegające „zanieczyszczeniu wzajemnemu” ciągu powietrza zasysanego i wydmuchiwaneg

  Admin
  Admin

  Liczba postów : 59
  Join date : 11/03/2012

  Re: klimatyzacja

  Pisanie  Admin on Nie Mar 11, 2012 7:51 pm

  Konstrukcja urządzenia jest wykonana z blach spawanych, dokładnie dopasowanych, gwarantujących doskonałą szczelność. Blachy poddawane są piaskowaniu, a po nałożeniu podkładu pokrywane są białą żywicą epoksydową o grubości 60 mikromilimetrów. Proces ten, jak również pokrycie aluminiowych lameli wężownic farbą na bazie aluminium i wykonanie wsporników ze stali nierdzewnej gwarantuje maksymalną odporność na sterylizację.

  Panele o grubości 25 mm (50 mm przy instalacji zewnętrznej) wykonane są z dwóch ścianek blachy stalowej, malowanych na biało, poddawanych obróbce oraz izolowanych termicznie i akustycznie warstwą pianki poliuretanowej. Panele przednie wyposażono we wzierniki kontrolne, w zamykane zamki, ograniczające dostęp, a także uszczelki wykonane z materiałów sterylizowalnych, nieprzepuszczających pary.

  Utrzymanie higieny i sterylizacja
  Klimatyzatory typu H zapewniają wysoką skuteczność utrzymania higieny i sterylizacji wszystkich elementów wewnętrznych wchodzących w bezpośredni kontakt z powietrzem. Dostęp do elementów jest możliwy w ciągu kilku sekund poprzez specjalne drzwiczki kontrolne. Dzięki temu czyszczenie i prace konserwacyjne można przeprowadzić w szybki i łatwy sposób w ciągu z góry ustalonego czasu.
  Zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia z zastosowaniem wszystkich możliwych środków ostrożności wykluczaja jakąkolwiek możliwość formowania się kolonii bakterii szczepu Legionella Pneumophila.

  Instalacja wewnątrz i na zewnątrz
  Omawiane klimatyzatory zostały zaprojektowane do instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ich kompaktowość, zredukowany poziom hałasu oraz ładny wygląd pozwala na instalowanie ich w pobliżu klimatyzowanych pomieszczeń, dzięki czemu unika się długich i drogich kanałów.

  Admin
  Admin

  Liczba postów : 59
  Join date : 11/03/2012

  Re: klimatyzacja

  Pisanie  Admin on Nie Mar 11, 2012 7:52 pm

  dedykowane dla sal chirurgicznych, jak i pomieszczeń czystych zaprojektowane są i wykonane zgodnie z najnowszymi wymaganiami europejskimi i światowymi. Systemy spełniają najbardziej rygorystyczne normy, do których zalicza się:
  ● duży udział powietrza świeżego – nawet do 100%;
  ● bardzo dokładna filtracja H12-H14;
  ● dokładna kontrola przepływu powietrza;
  ● przepływ laminarny lub turbulentny;
  ● wyjątkowa precyzja utrzymania parametrów temperatury i wilgotności;
  ● bardzo szybki czas uzyskania wymaganych parametrów powietrza od włączenia systemu;
  ● system chłodzenia – bezpośrednie odparowanie lub woda lodowa;
  ● odzysk ciepła przy instalacjach z dużym udziałem powietrza świeżego;
  ● wysoka szczelność urządzeń i instalacji;
  ● duże bezpieczeństwo pracy systemu.

  Jak wspomniano, urządzenia serii H wykonane zostały w oparciu o najbardziej surowe normy europejskie, których głównym celem jest eliminacja zanieczyszczeń chemicznych i bakteryjnych:
  ● Certyfikat TUV – zgodność z normą DIN 1946/4;
  ● Certyfikat TUV – zgodność z normą EN1886.

  Spełniają one również wymogi testów szczelności w warunkach zwiększonego, jak i zmniejszonego ciśnienia. Urządzenia te zostały zaliczone do „klasy B”, będącej najostrzejszą klasą konstrukcji urządzeń do obróbki powietrza zgodnie z EN1866.

  Admin
  Admin

  Liczba postów : 59
  Join date : 11/03/2012

  Re: klimatyzacja

  Pisanie  Admin on Czw Cze 07, 2012 11:28 am

  Przestrzegam wszystkich przed montowaniem u siebie pomp ciepła czerpiących energię z powietrza! Mimo zapewnień producentów i firm instalacyjnych klimatyzację te pompy się w naszym klimacie nie sprawdzają - przy temperaturach bliskich 0 u mnie pompa dziennie pobierała 70 - 115 kWh! (180 m2 dom z b. dobą izolacją z nowymi oknami) Gdzie tu oszczędność?! To nie jest tylko moja opinia, ale też innej osoby, która w ten sposób dała się nabić w butelkę.
  Teraz sprawa jest w sądzie...
  W związku z tym mam prośbę; potrzebował bym opinie, referaty, na temat tego, że te systemy ogrzewania nie nadają się do naszego klimatu. Czy ktoś by się podjął napisania opini? Ktoś kto ma jakiś autorytet lub pracuje w jakiejś znanej firmie, lub jest rzeczoznawcą... mogę zapłacic za taką ekspertyzę byle była rzeczowa i jasno stwierdzała (co chyba nie jest problemem) że te pompy się do nas nie nadają.klimatyzacja Warszawa

  Admin
  Admin

  Liczba postów : 59
  Join date : 11/03/2012

  Re: klimatyzacja

  Pisanie  Admin on Czw Gru 06, 2012 5:54 pm

  Chciałbym się trochę podzielić moimi spostrzeżeniami.W między czasie wpadła w moje ręce sprężarka Copeland Scroll ZR42 na 407C 10m3/h więc zakupiłem dwa wymienniki jeden ma 40 płyt (parownik ) drugi 30(skraplacz),oba wysokie na 525mm takie długie ,ekonomizer wykonałem z rury 18 oraz 32 o długości około 40cm .Jako że mam już wykonane DZ 3 rowy 2,2m x 20m xh1,6 178mb rury DN40 oraz GZ 950mb rury fi 16 postanowiłem przetestować to co zostało skonstruowane .Żeby było ciekawiej zamontowałem legalizowany ciepłomierz na GZ co by wiedzieć jakie wyniki mogę uzyskać.Wyniki przedstawiają wentylacja się następująco:
  DZ wyjście z pompy 13*C wejście do pompy 16,5*C (dobrze nagrzana glina) GZ 36,5*C powrót 27*C .To są wyniki po około 2 godzinach pracy.Temperatura odparowania -3-4*C temperatura skraplania 42*C.Ciepłomierz pokazywał przepływ na GZ rzędu 1040l/min a wytworzone ciepło sięgało 10,6 kW.Nie mam jeszcze podlicznika więc nie mogę obliczyć COP ale sprężarka powinna brać coś około 2,2kW i do tego pompki GZ 80W DZ 160W.Pewnie gdy temperatura DZ spadnie do +4-5*C powinienem uzyskać minimum 9 kW.Jak zrobię zdjęcia to dołączę.Co o tym myślicie? Mam jeszcze jedno spostrzeżenie a mianowicie gdy przełączę pompkę GZ na mniejszą prędkość zaczyna wzrastać ciśnienie skraplania.Boję się że przy grzaniu CWU mogę mieć problem. Powiedzcie mi jak to jest z temperaturą krytyczną czynnika r407c, według danych technicznych czynnika wynosi ona 86,2'C.
  Ostatnio podniosłem temperaturę c.w.u. do niecałych 50'C, w związku z tym na wyjściu ze sprężarki temperatura czynnika wzrosła do niemal 85'C (temperatura ciekłego czynnika na wyjściu ze skraplacza ma 51,5'C max), czy to oznacza że PC pracuje na granicy temperatury krytycznej dla czynnika ?? Czy może temperatura krytyczna jest rozumiana jako temperatura dla ciekłego czynnika i mam jeszcze spory zapas ? Wreszcie udało klimy mi się dostać klucz do szafki z licznikiem i mogłem wykonać pomiary.
  I tak pompa rozgrzana odparowanie -6*C skraplanie 33*C ,pracowała przez godzinę i zużyła 2,36kW łącznie z pompami obiegowymi a na ciepłomierzu było 11,56kW prawie przez cały czas.COP wychodzi mi 4,86 przy temperaturze dolnego źródła około 12*C.
  Ciekawe ile zejdzie jak glikol będzie miał w okolicy 2-3*C?Czy aby na pewno masz odparowanie -6 przy glikolu 12st ,jak na moje oko to trochę za duża delta , przy odpowiedniej wydajności dolnej pompy powinieneś mieć odparowanie 4 do 6 st przy glikolu 12st.
  Bo i ta twoja sprawność pompy wyszła ci za duża przy tych parametrach (jak na moje oko , nie sprawdzałem w katalogu).Może źle z czytałeś odparowanie z manometru.
  Przy tych parametrach co podałeś to twoja sprężarka powinna dostarczać około 8,5 kw mocy , więc z kąd te 11.5kw

  Admin
  Admin

  Liczba postów : 59
  Join date : 11/03/2012

  Re: klimatyzacja

  Pisanie  Admin on Czw Gru 06, 2012 5:57 pm

  Powiedzcie mi jak to jest z temperaturą krytyczną czynnika r407c, według danych technicznych czynnika wynosi ona 86,2'C.
  Ostatnio podniosłem temperaturę c.w.u. do niecałych 50'C, w związku z tym na wyjściu ze sprężarki temperatura czynnika wzrosła do niemal 85'C (temperatura ciekłego czynnika na wyjściu ze skraplacza ma 51,5'C max), czy to oznacza że PC pracuje na granicy temperatury krytycznej dla czynnika ?? Czy może temperatura krytyczna jest rozumiana jako temperatura dla ciekłego czynnika i mam jeszcze spory zapas ? Czy aby na pewno masz odparowanie -6 przy glikolu 12st ,jak na moje oko to trochę za duża delta , przy odpowiedniej wydajności dolnej pompy powinieneś mieć odparowanie 4 do 6 st przy glikolu 12st.
  Bo i ta twoja sprawność pompy wyszła ci za duża przy tych parametrach (jak na moje oko , nie sprawdzałem w katalogu).Może źle z czytałeś odparowanie z manometru.
  Przy tych parametrach co podałeś to twoja sprężarka powinna dostarczać około 8,5 kw mocy , więc z kąd te 11.5kw Ale z tym odparowaniem to coś nie tak , wymiennik z tego co mówiłeś to 40 płyt ,więc w sumie może być, ale albo jest zabrudzony wymiennik ,jeśli nie był nowy, albo źle ustawiony rozprężny (za mało podaje).

  Chciałem poruszyć temat pomp z evi ,nie wiem czym tu się podniecać nie jest ona niczym ani nowatorskim ani wartym wydania większych pieniędzy, poza możliwością pracy na wyższych temperaturach nie widzę w niej żadnych plusów .
  Po prostu jeśli pompa ma pracować na ciśnieniu skraplania wyższym niż 40st to trzeba sobie darować ogrzewanie co z pompą ciepła bo to niema sensu ekonomicznego i nieważne czy jest to evi czy nie , po prostu praw fizyki się nie przeskoczy , chociaż reklama czyni cuda.

  Natomiast nikt jakoś nie poruszał tematu z zasobnikiem do układu co z pompą ciepła a ja sądzę że to jest lepszy patent niż jakieś tam evi, ponieważ odpowiednio dobrana pompa ciepła mogła by pracować tylko w drugiej taryfie, minusem jest koszt zasobnika np 1500l.klimaty Masz rację dzisiaj sprawdziłem i nie mogę podnieść odparowania wyżej niż -12* C ,albo dysza się przypchała albo coś z zaworem elektromagnetycznym (ostatnio znajomy chłodniarz wymieniał mi uszczelkę i chyba coś jest nie tak).Zaobserwowałem że jak podniosę temperaturę skraplania o 10*C to podnosi mi się parowanie z -12*C do około -5*C.Czy to normalny objaw? Coś czuję że nie.

  Admin
  Admin

  Liczba postów : 59
  Join date : 11/03/2012

  Re: klimatyzacja

  Pisanie  Admin on Czw Gru 06, 2012 5:59 pm

  No właśnie problem jest z niską temperaturą , ale jak liczyłem to żeby ogrzać wodę w zasobniku 1500l z 21 do 41st potrzeba ok 35kw/h ,z jednej strony to już jest jakiś plus ale z drugiej strony to niecałe 3,5 godz pracy standardowej pompy 10 kw.
  Podstawa to porządnie zrobiona podłogówka , ale jak jej niema to do grzejników zasobnik jak znalazł.

  Dekkdarch (nie potrafię wymówić)
  Jeśli we wzierniku ci nic nie wrze , to jest za mała dysza, powiedz na jakim freonie to pracuje , jakiej firmy jest rozprężny i jaką masz temperaturę par wchodzących do sprężarki.We wzierniku wrze i trzyma poziom około 3/4 oczka ,R407C,rozprężny to danfos TEX 2 ,dysza 4 ,około 10*C mierzyłem na rurze powrotnej przed sprężarką.
  Jak chłodniarz wymieniał uszczelkę w elektrozaworze napełnił cały układ czynnikiem (około 1 kg)czy to nie za mało do mojego układu?Po napełnieniu odparowanie na manometrze było na -5*C przy skraplaniu 32*C a teraz -12*C przy tym samym odparowaniu i szronieje zawór rozprężny (tak jakby było za mało gazu???)a poza tym chyba wymienię dyszę na 5 aby zawór mógł regulować parowanie.Teraz mam wykręconą całkowicie śrubę regulacyjną w zaworze rozprężnym.
  Przecież rozprężny powinien utrzymywać parowanie na tym samym poziomie ,czy może się mylę?Na dolnym źródle mam różnice wejście /wyjście tylko 2*C.
  O co chodzi z nieładnym zamontowaniem pompy DZ? Przecież to nie jest jeszcze dokończone(trzeba ustawić wszystko żeby był porządek i zaizolować ).W domu jeszcze nie mieszkam ale niedługo trzeba będzie wygrzewać jastrych więc muszę się trochę sprężyć .

  Admin
  Admin

  Liczba postów : 59
  Join date : 11/03/2012

  Re: klimatyzacja

  Pisanie  Admin on Sro Cze 26, 2013 6:09 pm

  Nie zrozumiałeś mnie. Chodzi o zakup manometrów, pompy próżniowej, dozownika oleju i barwnika, wagi oraz innych popierdułek.
  Maszyna jest fajna bo zwalnia z myślenia, a potem przyjeżdża klient do mnie z niesprawną klimą, ja chce podpiąć zegary a klient mówi że klima była nabijana,
  -więc dlaczego Panu nie naprawili Dokładnie taki automat to tylko bajer na klienta,
  albo dla tych co prowadzą serwis ogumienia i nie potrafią obsłużyć klimy manualnie.
  Automaty mają też nie dokładne wagi i zdarza się że uszkadzają przy napełnianiu zawory sterujące wydajnością sprężarek. sprzet i bezproblemowy,przy zakupie sprawdz najpierw gdzie bedzie najblizszy serwis bo to bardzo wazna sprawa podczas jakiego kolwiek problemu,a z ta dokłądnaoscia wagi to jest tak ze nie ma ideału i moze byc odchyłka błedu max.do 5% .
  -a bo oni tylko nabijają (a mnie się wydaje że klienta w butelkę). Chcę zakupić kompletną stacje,nie chce pojedyńczych elementów(wcześniej rozważałem taki zakup).Stacje takie także posiadają możliwość podania barwnika i sprawdzenia ciśnień w układzie klimatyzacji.
  Warzsztaty które tylko nabijają klime idą na łatwizne,albo się na tym nie znają.

  Sponsored content

  Re: klimatyzacja

  Pisanie  Sponsored content


   Obecny czas to Czw Cze 21, 2018 11:51 pm